ΕΝΝΙΑΚΑΝΑΛΟΣ (1)

ΟΧΤΑΚΑΝΑΛΟΣ (2)

Μονοκάναλος (126)

Δικάναλος (62)

Τετρακάναλος (88)

Πεντακάναλος (13)

Εξακάναλος (8)

Oκτακάναλος (4)